Activerend werk

Zorgtrium biedt dagbesteding aan waarbij jongeren/jongvolwassenen die tussen wal en schip raken of zijn geraakt de kans krijgen de nodige vaardigheden op te doen. Dit is vaak de doelgroep die nergens aan het werk kan komen, maar ook niet op hun plek zijn binnen een dagbestedingsplek. Zorgtrium biedt voor deze jongeren een op maat gemaakt aanbod zodat ook zij de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op het gebied van werk. Er wordt goed gekeken naar een juiste match tussen werkgever en cliënt.
Zorgtrium biedt activerend werk voor de eigen cliënten, zowel binnen verblijf als binnen ambulant. Samen met verschillende ondernemers biedt Zorgtrium dit aan zodat ze het lukt een betaalde baan te krijgen/behouden. Inwoners kunnen via Zorgtrium bij verschillende werkgevers werkzaamheden verrichten, zoals in de bouw, buitenwerk, horeca of op kantoor. Op deze manier leren de cliënten zoveel mogelijk mee te draaien in het gewone arbeidsproces en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Aanmeldprocedure