Jeugd en gezin

Begeleiding

Begeleiding

Wij bieden onze begeleiding en behandeling in eerste instantie thuis en in de eigen omgeving aan. We doen er alles aan om onze hulp passend te maken voor het gewone leven. We werken daarin samen met familie, vrienden, school en andere mensen die betrokken zijn. Begeleiding is bij ons altijd persoonlijk en maatwerk. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de leefwereld van de jongere. Onze werkwijze is hier volledig op ingericht. We besteden veel aandacht aan het voortraject, het opstellen van de doelen en het periodiek evalueren.

Onze begeleidingsstijl is gebaseerd op de Presentiebenadering. Dat betekent dat we het belangrijk vinden om een relatie op te bouwen met de jongere. Vanuit de relatie wordt vervolgens duidelijk welke zorg op enig moment het meest passend is.