Behandeling

Wij hebben jarenlange ervaring met de meest kwetsbare jongeren van onze samenleving binnen zowel de gesloten als open jeugdzorg. Wij werken vanuit relationele afstemming en relationeel programmeren; vanuit de relatie wordt duidelijk welke zorg op dit moment het meest passend is. Voor iedere cliënt wordt een eigen behandelplan opgesteld en wordt in samenspraak met de cliënt en zijn/haar systeem onderzocht welke behandelmethode het beste aansluit. Zorgtrium is van mening dat iedere persoon uniek is en in zijn/haar kracht gezet kan worden.
Om deze reden kijkt Zorgtrium verder dan enkel een diagnose of problematiek. Zorgtrium biedt zowel behandeling aan de cliënten binnen onze 24 uurs verblijfszorg als ook ambulant. Zorgtrium heeft de mogelijkheid de behandeling te bieden in de thuissituatie, op een plek binnen het systeem (school, vrijetijdsbestedingsplek), maar ook op de locatie van Zorgtrium. Zorgtrium werkt vanuit een integrale aanpak. Wanneer een behandeling is afgesloten en er nog een vervolgvraag ligt is er de mogelijkheid het behandeltraject en/of een begeleidingstraject (opnieuw) te starten.
Aanmeldprocedure