Zorgtrium en het Coronavirus




Algemene uitgangspunten


Besmettelijkheid
COVID-19 is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vanuit de neus of mond van een mens met het coronavirus, wanneer deze hoest of uitademt. Ook komt het zo op oppervlakken in de direct omgeving en op voorwerpen terecht.

o Andere raken besmet door het aanraken van deze oppervlakken en/of voorwerpen en daarna het aanraken van de eigen ogen, neus en mond.
o Ook raken mensen besmet door het inademen van de kleine druppeltjes die net zijn uitgeademd door een besmette persoon. Daarom is het belangrijk op afstand (>2m) te blijven van een zieke cliënt.

De belangrijkste besmettingsweg is via kleine druppeltjes, welke worden verspreid vanuit een hoestend persoon. Het risico om besmet te worden vanuit een persoon zonder respiratoire symptomen (hoesten, benauwdheid) is zeer laag. Maar in het begin van de ziekteperiode van COVID-19 zijn er vaak slechts milde symptomen, zoals een lichte hoest en nog geen ziekte-gevoel. Het is nog niet duidelijk hoe de besmettelijkheid is in deze asymptomatische fase.

Desinfecteren van handen en oppervlakken
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat COVID-19 zich gedraagt op oppervlakken als andere coronavirussen. Dat betekent dat het virus kan overleven op oppervlakken, van enkele uren tot enkele dagen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer verondersteld wordt dat een oppervlak of voorwerp besmet is met coronavirus, dan is het simpelweg te desinfecteren met standaard desinfectantia, zoals alcohol 70%. De gewone handhygiëne procedure naleven is voldoende als handhygiëne. Dat betekent 30 sec. inwrijven met een handdesinfectans of de handen goed wassen met stromend water en zeep.

Incubatieperiode
Onder incubatieperiode verstaan we de tijd tussen besmet worden met het virus en het ontwikkelen van ziekteverschijnselen. Op dit moment is het uitgangspunt dat de incubatieperiode voor COVID-19 tussen 1-14 dagen ligt, waarbij het meest gezien wordt een periode van 5 dagen.



Maatregelen tegen verspreiding



In verband met de nieuwe aanvullende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft Zorgtrium maatregelen moeten nemen voor jullie veiligheid en gezondheid. Deze maatregelen gelden minimaal tot en met 30 oktober 2020.

o Niezen en hoesten in ellebogen.
o Iedereen blijft zoveel mogelijk binnen.
o Er mag bezoek worden ontvangen in het pand van (pleeg)ouders en 1 andere vaste bezoeker. Als ouders op bezoek komen, dan mag de andere bezoeker niet tegelijk komen en andersom.
o De bezoeker dient bij binnenkomst zijn/haar handen te wassen en gedurende het bezoek minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot alle personen in het gebouw.
o Wij adviseren om zo min mogelijk bij elkaar op de kamer te gaan zitten. Mocht je dit toch doen dan maximaal 3 personen op 1 kamer en deur en ramen open.
o Er mag 1 bewoner per keer op kantoor. Iedereen houdt een afstand van 1,5 meter van elkaar.
o We geven elkaar geen hand en raken elkaar niet aan.
o Alle jongeren eten op hun eigen kamer.
o Er mogen maximaal 3 bewoners tegelijk in de keuken.
o Wanneer je naar buiten bent geweest was je bij binnenkomst direct je handen.
o Er geldt een maximaal van 3 bewoners tegelijk in de woonkamer.
o Op kantoor zijn er mondkapjes en handgel wanneer je hier gebruik van wilt maken.
o De begeleiders maken minimaal 3 keer per dag de deurklinken en andere voorwerpen die vaak aangeraakt worden schoon. Wees zelf ook alert op je eigen hygiëne.
o Na ieder wissel van dienst wordt de werkplek ontsmet.

Aanvullend/ alternatief voor ambulante begeleiding
o Spreek zoveel mogelijk af met de cliënten in een open lucht locatie.
o Wanneer cliënt in de thuissituatie wordt bezocht, behoudt dan een afstand van 1,5 meter.


Protocol bij ziekteverschijnselen of contact met iemand met vastgesteld corona

Geen ziekteverschijnselen, wel vermoedens
Indien bewoner in contact of binnen 1,5 meter is geweest van iemand met vastgesteld Corona, dan dient hij/zij dit te melden aan de begeleider van dienst. De bewoner wordt geadviseerd zichzelf in quarantaine te plaatsen voor een periode van 2 weken om de incubatieperiode te overbruggen.

Wel ziekteverschijnselen
Indien bewoner ziekteverschijnselen heeft zoals hoesten, niezen, kortademigheid, verhoging/koorts, verkoudheid, hoofdpijn, wegvallen van smaak en/of geur, of andere griep-achtige klachten, dan volgt men het volgende protocol:

1). Bewoner meldt zich bij de begeleider van dienst met mededeling.
2). Bewoner en begeleider brengen samen de ziekteverschijnselen in kaart, gerelateerde besmettingsdata en andere relevant geachte zaken. Houdt geboortedatum en BSN van cliënt bij de hand.
3). Bewoner belt samen met de begeleider de GGD (0800 – 1202), om een afspraak in te plannen voor een coronatest.
4). Bewoner wordt verteld dat hij/zij verplicht op zijn/haar kamer te verblijven in quarantaine.

Quarantaine betekent het volgende:
o Bewoner blijft te allen tijde op de kamer.
o Hij/zij wast, eet, slaapt en verblijft dus nergens anders dan op zijn/haar eigen kamer, behalve voor toiletbezoek en douchen.
o Voor de in quarantaine geplaatste bewoner wordt de wc naast de keuken gereserveerd op de begane grond en de douche in de woonkamer. Deze toilet en douche wordt alleen gebruikt door de in quarantaine geplaatste bewoner en dus door niemand anders.
o De in quarantaine geplaatste cliënt (ongeacht welke fase) krijgt eten bezorgd op zijn/haar kamer van de begeleider. Dit zal plaatsvinden door:
o het eten te plaatsen voor de deur;
o aan te kloppen;
o twee meter afstand te bewaren van de deur;
o te wachten tot het eten wordt gepakt door cliënt.


5. Begeleider brengt ouders/voogd en indien relevant de reclasseerder op de hoogte dat bewoner een test ondergaat.
6. Begeleider brengt Team Zorgtrium op de hoogte van de voorgenomen test.
7. Begeleider informeert overige cliënten van de voorgenomen test en genomen quarantainemaatregelen.

8. Indien resultaat negatief is:
o wordt dit gecommuniceerd met dezelfde mensen als degenen die eerder zijn ingelicht over de voorgenomen test;
o wordt cliënt uit quarantaine gehaald.

9. Indien resultaat positief is:
o Zal de directie een trekkende rol nemen voor de hierna te noemen maatregelen.
o Wordt de quarantaineperiode verlengd tot het moment dat bewoner 48 uur klachtenvrij is.
o Alle andere bewoners dienen binnen het pand van Zorgtrium te verblijven voor een periode van 2 weken. Dit om de incubatieperiode af te vangen.
o De begeleider informeert in overleg met de directie Team Zorgtrium, alle bewoners en de ouders/verzorgers van cliënt. Dit vindt direct plaats na bekendwording van besmetting.
o De directie informeert het netwerk alle bewoners per e-mail. Dit vindt plaats op dezelfde dag als bekendwording van besmetting.
o Alle medewerkers die thuis kunnen werken, werken in de quarantaineperiode verplicht vanuit huis. De begeleiders op de groep werken met medische beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen. De directie draagt er zorg voor dat de medische beschermingsmiddelen aanwezig zijn.
o In de quarantaineperiode dienen er tussen 11:00 uur en 23:00 uur twee begeleiders aanwezig te zijn.
o Boodschappen wordt voor iedereen gedaan door een derde begeleider.
o Wanneer de geïnfecteerde bewoner 48 uur of meer geen klachten heeft gehad eindigt de quarantaineperiode. Een begeleider zal dan de gereserveerde wc en douche grondig schoonmaken. Gedurende deze schoonmaak zal de begeleider een mondkapje en handschoenen dragen.
o Alle geïnformeerde partijen worden wederom geïnformeerd over de beëindiging van de quarantaineperiode.

Aanvullend/ alternatief voor ambulante begeleiding
1. Cliënt zal bij quarantaine in de eigen woning verblijven.
Aanmeldprocedure