Jeugd & gezin

Jeugd en gezin

Jeugdigen groeien thuis op: dat is ons uitgangspunt
Wij bieden onze begeleiding en behandeling in eerste instantie thuis en in de eigen omgeving aan. We doen er alles aan om onze hulp aan te laten sluiten bij het gewone leven. We werken daarin samen met familie, vrienden, school en andere mensen die betrokken zijn.

Gezinshulp
Ligt er ook een hulpvraag bij het gezin waar een jeugdige woont? Dan kijken we samen wat er nodig is. We stellen hierbij de situatie van de jeugdige centraal en betrekken daarbij waar nodig het hele gezin. Geen enkele situatie is hetzelfde, het gaat altijd om maatwerk.

Zo thuis mogelijk, als thuis wonen niet meer kan
Als het echt niet meer lukt om thuis te wonen, dan kunnen jeugdigen (tijdelijk) bij ons wonen. We vinden het belangrijk dat de jongeren verblijven in een zo thuis mogelijke woonomgeving. Jongeren zijn bij ons geen cliënten, maar bewoners en woonlocaties hebben altijd een huiselijke sfeer. Midden in de wijk, of – als dat beter past bij de zorgbehoefte – in een prikkelarme omgeving.

Onze werkwijze
We vinden het heel belangrijk dat de jongere past bij ons en andersom. Daarom steken we extra aandacht in het voortraject. De fasen die daarop volgen zijn de observatieperiode, de trajectperiode en de periodieke evaluaties

Werkgebied
We bieden begeleiding, behandeling en/of verblijf voor jeugd en gezin vanuit de Jeugdwet in de regio’s Centraal Gelderland, Food Valley en Rivierenland.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan!
Forensische zorg

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan!