Missie: Regie over je eigen leven

Wij bieden cliënten de mogelijkheid om de controle over hun leven terug te krijgen. Vanuit die doelstelling besteden we veel aandacht aan het vergroten van zelfredzaamheid op leefgebieden als wonen, werk, financiën, gezondheid, het leggen van sociale contacten en deelname aan activiteiten.

Centraal in onze begeleiding staat een planmatige en individuele aanpak waarbij de gehele situatie en de behoefte van de cliënt voorop staat. De begeleiding en ondersteuning die wij bieden, is gericht op mensen met hulpvragen op een of meerdere leefgebieden.Zowel cliënten met een enkelvoudige problematiek als cliënten met meervoudige problemen. Ongeacht welk geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid iemand heeft.

Visie: Talenten optimaal benutten

Iedere jongere en (jong)volwassene heeft recht op een eigen zelfstandig vormgegeven leven. Zorgtrium biedt professionele ondersteuning om dit voor elkaar te krijgen. Wij doen dit door met onze cliënten individueel en doelgericht te werken aan hun toekomst. Daarbij leggen we het accent niet op de problemen en beperkingen van onze cliënten, maar op hun positieve eigenschappen, kwaliteiten en wat ze wel kunnen. Uitgangspunt is dat we die talenten zo optimaal mogelijk benutten. Dit doen we door mensen zelf te laten ontdekken wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. Zo stimuleren we het zelfvertrouwen van onze cliënten, proberen we de kwaliteit van leven te verbeteren en hun groei naar zelfstandigheid te versnellen.

Gesterkt door onze overtuiging dat ieder mens behoefte heeft aan primaire levensvoorwaarden als veiligheid, geborgenheid, warmte, liefde, waardering en respect, willen we professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen die deze zorg het hardst nodig hebben. Dit doen we niet vanuit een autoritaire benadering of een afstandelijke relatie tussen zorgverlener en cliënt, maar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid. Op deze wijze creëren en stimuleren we een onderlinge uitwisseling van positief gedrag. Daar hebben zowel wij als onze cliënten baat bij.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem snel contact met ons op. Wil je je direct aanmelden, gebruik dan onze aanmeldprocedure.

parallax background
 
Aanmeldprocedure