Professionals

Samenwerking met organisaties in de keten is een essentieel onderdeel van de visie van Zorgtrium. Cruciale voorwaarden waardoor de cliënt juist geholpen wordt zijn:

1. De cliënt centraal te houden
2. Kennis, ervaring en expertise te bundelen aanvullend aan elkaar
3. Als partner 100% transparant zijn over onze doelen en motieven
Om daadwerkelijk deze kwaliteit in onze dienstverlening te kunnen leveren is het noodzakelijk dat Zorgtrium inzichtelijk heeft wat de belangen van onze stakeholders zijn en de invloed die ze hebben op onze organisatie. Zorgtrium zal aankomende jaren blijven investeren in de samenwerking door in contact te komen en blijven met alle belangrijke stakeholders. Zorgtrium zal hierin ook de initiator zijn om de kwaliteit en doeltreffendheid van de samenwerking te bespreken.
Aanmeldprocedure