Volwassenen

Forensische zorg

Forensische zorg

Expert op gebied van forensische zorg
Zorgtrium is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met een complexe hulpvraag. Wij bieden begeleiding aan kwetsbare cliënten die onder andere bekend zijn met gedragsproblematiek, delinquent gedrag, psychische en/of psychosociale problematiek. Daarnaast bieden we aanvullend behandeling en verrichten we diagnostisch onderzoek wanneer dit nodig is.

Wij geloven in de kracht van verbinding

Wij beseffen ons goed dat iedere cliënt in de eerste plaats een individu is met individuele gewoonten, meningen, (religieuze) opvattingen en vaardigheden. Daarom nemen wij deze aspecten vanaf de start mee in onze trajecten. We werken volgens de presentiebenadering. Dat betekent dat we de relationele afstemming tussen begeleider en cliënt zien als basis voor hulp en steun. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander.

Om maximaal doeltreffend te zijn in onze aanpak werken we daarnaast nauw samen met het netwerk en de verwijzer van de cliënt. Een integrale aanpak waarin alle betrokkenen samenwerken is immers in het belang van de cliënt.

Zodra de zorgbehoefte in kaart is gebracht kunnen wij vanuit verschillende disciplines een match maken. Zo hebben we bijvoorbeeld uitgebreide ervaring op gebied van LVB, cultuursensitief werken, autisme en agressie. Daarnaast bieden we ook praktische ondersteuning wat betreft werk en inkomen, of op organisatorisch vlak. Zorgtrium heeft de mogelijkheid overdag, ‘s avonds en in het weekend begeleiding te bieden. Dit zorgt voor een uniek forensisch begeleidingsaanbod.

Kwaliteitsborging forensische expertise

Al onze medewerkers beschikken over een relevante zorgopleiding met een specialistische aanvulling vanuit de forensische leerlijn. Wij voeren gedurende het traject meermaals risicotaxaties uit. Dit gebeurt aan de hand van FARE – ons risicotaxatie- en behandelinstrument – waarmee we criminogene en beschermende factoren in kaart brengen, zodat de ontwikkeling hiervan gevolgd kan worden. We monitoren aanvullend gedurende het gehele traject de zelfredzaamheid van de cliënt met behulp van de Zelfredzaamheid-matrix. Dit alles vormt samen met de doelen van de cliënt onderdeel van het zorgplan. Periodiek houden wij in een persoonlijk zorgdossier bij hoe de resocialisatie en zelfredzaamheid van de cliënt zich ontwikkelt.

Werkgebied
We bieden begeleiding en verblijf vanuit de forensische zorg in de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Hollands Midden.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan!
Forensische zorg

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan!