Over ons

Onze werkwijze

Aandacht voor het voortraject
We vinden het heel belangrijk dat wij bij de client passen en andersom. Daarom steken we veel aandacht in het voortraject. We verdiepen ons allereerst goed in het dossier. Als we denken dat de client past bij Zorgtrium, dan plannen we een intake.

Tijdens de intake zijn er vanuit Zorgtrium altijd twee personen aanwezig: de
gedragsdeskundige en altijd iemand vanuit het begeleidingsteam. Er is
tijdens het gesprek alle ruimte voor cliënt om te verkennen of Zorgtrium bij hem of haar past. Op basis van het intakegesprek bekijken we ook wie van onze begeleiders het beste past bij de cliënt. Daarom is een kennismaking met de persoonlijk begeleider de laatste stap voordat alle lichten op groen staan voor de start van de begeleiding.

Werken aan doelen
Een traject begint bij Zorgtrium altijd met een observatieperiode. Tijdens deze periode stellen we samen met de jeugdige de doelen vast of scherpen we deze aan en schrijven we een zorgplan. Het zorgplan vormt vervolgens de basis van de begeleiding.

Begeleidingsstijl
Onze begeleidingsstijl is gebaseerd op de Presentiebenadering. Dat betekent dat we het belangrijk vinden om een relatie op te bouwen met de jongere. Vanuit de relatie wordt vervolgens duidelijk welke zorg op enig moment het meest passend is.

Evalueren
We evalueren periodiek. Niet alleen met de jongere, maar met alle betrokkenen in een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn naast de jongere ook ouders of voogd, de verwijzer en eventueel een behandelaar aanwezig.