Volwassenen

Wonen

Zorgtrium biedt woonvoorzieningen voor volwassenen vanuit de Wlz en forensische zorg. Onze woningen zijn zo ingericht dat cliënten nagenoeg zelfstandig kunnen wonen met begeleiding vanuit Zorgtrium.

Onze locaties

‘t Huissje

‘t Huissje heeft zes gemeubileerde kamers met een eigen keukenblok en gedeelde sanitaire faciliteiten. Cliënten wonen nagenoeg zelfstandig met begeleiding en eventueel behandeling vanuit Zorgtrium. Er is een persoonlijk begeleider per cliënt en er is 24-uurs nabijheid.

‘t Huissje is een locatie voor cliënten die onder reclasseringstoezicht staan. De vereiste indicaties zijn: Verblijfszorg Intensief-ZZP GGZC. Aanmelden kan via Ifzo.

Huissensestraat 57, 6833 HM Arnhem

De Overbeek

De Overbeek telt negen studio’s met eigen sanitaire voorzieningen. Cliënten wonen nagenoeg zelfstandig met begeleiding en eventueel behandeling vanuit Zorgtrium. Er is een persoonlijk begeleider per cliënt en er is 24-uurs nabijheid.

De Overbeek is een locatie voor cliënten die onder reclasseringstoezicht staan. De vereiste indicaties zijn: Verblijfszorg Intensief-ZZP GGZC. Aanmelden kan via Ifzo.

Overbeeklaan 6, 6881 HG Velp