Jeugd en gezin

Gezinshulp

Gezinshulp

Het komt geregeld voor dat wanneer het thuis niet goed gaat met de jongere, er ook een hulpvraag ligt bij de ouders/verzorgers. In die situaties kan het waardevol zijn om de hulp niet alleen te richten op de jongere, maar op het gezin. Onze hulpverleners zijn er om te helpen de problemen in het gezin op te lossen en het gezin weer sterker te maken.

Dat doen we door hulp thuis aan te bieden. Op die manier kunnen jongeren gewoon thuis opgroeien. Ons uitgangspunt hierin is de individuele situatie van de jeugdige en het gezin. We kijken wat nodig is, het gaat altijd om maatwerk.

We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de leefwereld van het gezin. Onze werkwijze is hier volledig op ingericht. We besteden veel aandacht aan het voortraject, het opstellen van de doelen en het periodiek evalueren.

Onze begeleidingsstijl is gebaseerd op de Presentiebenadering. Dat betekent dat we het belangrijk vinden om een relatie op te bouwen met de jongere. Vanuit de relatie wordt vervolgens duidelijk welke zorg op enig moment het meest passend is.